A Class Beauty Logo

REKISTERISELOSTE

A Class Beauty and Design Oy sitoutuu suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten A Class Beauty and Design Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii A Class Beauty and Design Oy (y-tunnus 2147622-7), Kurjenkellontie 5B, 02270 Espoo. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät myös verkkosivuiltamme.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Rekisteriin tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla suoraan yhteydessä toimitusjohtaja Jussi Simolaan

Nimi: Jussi Simola

Postiosoite: A Class Beauty and Design Oy, Kurjenkellontie 5B, 02270 Espoo

sähköposti: jussi (piste) simola @ aclassbeauty (piste) fi

REKISTERITIETOJEN KERÄYS

Keräämme tietoja useimmiten suoraan sinulta, joko sähköisen tilausjärjestelmämme, yhteydenottolomakkeiden, sähköpostin, tai puhelimessa käytävän keskustelun kautta. Keräämme pääsääntöisesti tuntemistietoja (nimi, henkilötunnus), yhteystietoja (osoitteet, puhelinnumerot), ja lakisääteisiin vaatimuksiin liittyviä tietoja (verotusmaa). Voimme kerätä kolmansilta osapuolilta julkisesti saatavilla olevia tietoja, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (yritysrekisteri).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteemme ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittämine, markkinointi, sekä liiketoiminnan kehittäminen. Käytämme henkilötietojasi lisäksi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietosi ovat tallennettu vain sähköisiin järjestelmiimme, ovat ainoastaan henkilökuntamme nähtävissä, ja niitä käytetään ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin. Palveluiden tarjoamine ja sopimusten noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Voimme täten luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä liikekumppaneille, esimerkkeinä logistiikkakumppanimme (Posti, Kaukokiito), verkkokaupan palveluntarjoajamme, rahoitusyhtiöt, IT-kumppanimme, sekä toimintajärjestelmäkumppanimme. Kaikilta tahoilta edellytämme EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamista sekä henkilötietojen salassapitovelvollisuutta henkilötietolain mukaisesti.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, esimerkiksi palvelun tai päämiesyhteistyön kehittämiseksi, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Käytössämme ovat asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, ja luovuttamisen varalta. Kaikki tiedot ovat sähköisissä järjestelmissämme, jotka ovat suojattu salasanoin, palomuurein, tietoturvaohjelmistoin, ja muilla teknisillä ratkaisuilla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat hallussamme olevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, tai pyytää tietojen poistamista rekisteristämme. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Edellä oleviin oikeuksiin liittyvät pyynnöt ja kysymykset tulee esittää rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti.

MUUTOKSET REKISTERISELOSTEESEEN JA TIETOSUOJAKÄYTÖNTÖIHIN

Kehitämme ja parannamme palveluitamme jatkuvasti, joten rekisteriselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Mikäli rekisteriselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, tiedotamme niistä erikseen. Lue rekisteriseloste aika ajoin, jotta saat ajankohtaista tietoa mahdollisista muutoksista.

YHTEYDENOTTO REKISTERINPITÄJÄÄN

Jos sinulla on kysyttävää rekisteriselosteesta, voit milloin tahansa olla yhteydessä A Class Beauty and Design Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön edellä mainituin yhteystiedoin.

Espoossa 22.5.2018

A Class Beauty Logo

A CLASS BEAUTY
Kurjenkellontie 5B
02270 Espoo
Puh. 0440 875 880
asiakaspalvelu@aclassbeauty.fi
www.aclassbeauty.fi

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16

Ammattilaisverkkokauppa:
www.aclassbeautyproshop.fi 

OTA YHTEYTTÄ

OTA YHTEYTTÄ

A CLASS BEAUTY
Piispanportti 5
02240 Espoo
Puh. 0440 875 880
asiakaspalvelu@aclassbeauty.fi
www.aclassbeauty.fi

Toimisto avoinna ma-pe klo 10-16

Ammattilaisverkkokauppa:
www.aclassbeautyproshop.fi 

Copyright A Class Beauty and Design Oy
Y-tunnus: 2147622-7